Bảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Thư (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:32' 26-03-2014
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ HÒA MỸ TÂY           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY                             *          
BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Họ và tên: Nguyễn Anh Thư
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây
Nhiệm vụ được phân công: Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
Qua học tập, nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ sự chuyển biến nhận thức của bản thân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với các nội dung sau:
1- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
- Với nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn, công tác Đội và Hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp, bản thân sẽ chủ động đề xuất và đề ra kế hoạch hoạt động khoa học, phù hợp với thực tế của đơn vị và tự giác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; với vai trò Phó Bí thư chi bộ phụ trách các đoàn thể, tôi sẽ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động đúng Điều lệ, đúng Pháp luật, xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh;
- Luôn có ý thức cao về tinh thần trách nhiệm của mình trong mọi công tác.
- Mạnh dạn đấu tranh chống mọi biểu hiện bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
- Thực hiện nghiêm túc Chí thị số 23-CT/TU ngày 3/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/1/2013 của Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa về tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chánh trong các hoạt động của cơ quan , đơn vị. Đi làm đúng giờ, không đi muộn, về sớm, không chơi game trong giờ làm việc, tác phong mẫu mực, đeo thẻ viên chức khi làm nhiệm vụ; không uống rượu, bia trong giờ hành chính; làm việc khoa học, có chất lượng, hiệu quả.
- Về phục vụ nhân dân: Luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, không quan liêu xa dân. Gần gũi và phối hợp tốt với phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với mọi người.
2- Chống chủ nghĩa cá nhân, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư.
- Luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, quyết tâm chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội , thực dụng như: bệnh nể nang, kéo bè kéo cánh,cá nhân, hữu danh vô thực, tham lam, lười biếng, tham ô.
- Về nâng cao đạo đức công vụ: Công tâm trong công việc, không tham nhũng, không hối lộ, không nhận hối lộ; đấu tranh chống mọi biểu hiện trong tham nhũng, hối lộ.
- Là nhân tố tích cực trong việc tạo sự đoàn kết nội bộ trong chi bộ, trong đơn vị nhà trường; Phát huy tinh thần dân chủ, nêu gương, phát hiện và đấu tranh đối với mọi hành vi tiêu cực; tích cực góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh, tập thể nhà trường xuất sắc.
- Có tinh thần học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và luôn cầu thị trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp, với nhân dân; luôn tự phê bình và phê bình với thái độ công tâm, xây dựng.
- Có đời sống tư trong sáng, sống giản dị.
3- Nói đi đôi với làm, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương.
- Nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; không nói một đàng làm một nẻo; hứa thì phải làm. Không nói nhiều làm ít. Nói mà không làm.
- Gương mẫu trong mọi công việc và nhiệm vụ được phân công. Làm không vì lợi ích riêng tư mà vì lợi ích chung của tập thể.
- Tích cực trong xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, không tham gia các tệ nạn xã hội.
- Thực hiện tốt việc giúp đỡ hộ nghèo; lãnh đạo công đoàn, liên đội thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh